Automatische incasso

Door middel van automatische incasso kunt u uw betalingen aan de apotheek regelen. De afschrijving zal dan automatisch plaatsvinden in de laatste week van de maand volgend op de toezending van de factuur voor uw genees- en/of hulpmiddelen.


Voorbeeld: De factuur voor genees- en/of hulpmiddelen die in januari geleverd zijn, ontvangt u in februari. In de laatste week van de maand februari zal de afschrijving dan plaatsvinden.


Machtigen is gemakkelijk:

- u vergeet nooit te betalen

- u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen

- u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken

- tot slot kunt u de machtigingskaart opsturen naar uw apotheek


Wilt u van deze service gebruik maken, vult u dan onderstaande machtigingskaart in. Deze kunt u afgeven in de apotheek of opsturen naar:

Email: apotheekschyns@ezorg.nl


Adres: Apotheek Schyns | Nieuwe Markt 2 | 6101 CT Echt.

Website acceptgiro afbeelding.jpg