top of page

Inschrijvingen of wijzingen doorgeven

Door middel van onderstaand formulier kunt u zich inschrijven bij onze apotheek. Met het formulier kunt u ook wijzigingen aan ons doorgeven, bijvoorbeeld een verhuizing of een geboorte. Verzend voor elk gezinslid een apart formulier. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. U kunt dit formulier afgeven of opsturen naar: 

Email: apotheekschyns@ezorg.nl

Adres: Apotheek Schyns  |  Nieuwe Markt 2  |  6101 CT Echt

Stuur om uw inschrijving direct compleet te maken ook het LSP toestemmingsformulier mee. Deze vindt u ook onder het kopje "Direct regelen".

Family Shopping Together
bottom of page